LỢI THẾ CỦA HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?

  • Mạng máy tính là tập hợp các máy tính kết nối với nhau thông qua các thiết bị nối kết mạng và phương tiện truyền thông tạo thành một mạng lưới. Lợi thế lớn nhất của mạng máy tính là nó cho phép người dùng truy cập và chia sẻ một lượng lớn thông tin mà không cần lưu trữ.
  • Một mạng máy tính về cơ bản là tất cả các thành phần (phần cứng và phần mềm) có liên quan trong việc kết nối các máy tính trên khoảng cách lớn và nhỏ.
  • Mạng được sử dụng để truy cập tìm kiếm thông tin dễ dàng, chính vì thế người sử dụng mạng máy tính ngày càng nhiều.

By Administrator